Φαντάσου… / Imagine

8 05 2011

όλοι όσοι ήταν στην ποδηλατοπορεία σήμερα ή ένα μεγάλο ποσοστό να πήγαινε καθημερινώς στη δουλειά του με το ποδήλατο, πως θα άλλαζε η πόλη. Βήμα, βήμα θα τα καταφέρουμε.

Η ποδηλατοπορεία ήταν Πανελλαδική. Μπορείς να δεις τι έγινε σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα εδώ, και εδώ αντίστοιχα.